Logomuz

ÇORUM KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ

Sembol Anlamı

Anadolu’nun yüksek arazileri, Tunç Çağının sonunda (yaklaşık MÖ 1600-1200) hayvan çeşitliliği bakımından günümüze göre daha zengindi. Aslanlar, leoparlar, ayılar, kurtlar, yaban domuzları, dağkeçileri, ceylan ve özellikle geyik, Geç Tunç Krallığı Hitit İmparatorluğu’nun merkezi olan Orta Anadolu’da hala gezinmekteydi. Kartal ve doğanların da içinde bulunduğu çok çeşitli kuş türleri de bu bölgede yaşamaktaydı. Birçok yapıtta kullanılan aslan figürünün Hititler için özel bir anlamı olduğu düşünülüyor. Burada ağzı açık betimlenen aslan koruyucu bir görünüm sergiliyor. Logoda betimlenen aslan, ÇORUM kültürel mirasının korunmasını, tanıtılmasını sembolize etmektedir. Betimlenen insan başı ise sınırlarda kalmayıp keşfetme, öğrenme gerekliliğini sembolize eder.