Fırsata Dönüşen Hayatlar

Daha önce ders programı internet sayfamızda paylaşılan Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi dersleri 13 Nisan Cumartesi günü, mülakatların da yapılmış olduğu Azap Ahmet Sokak konumunda Kent Konseyi Binası'nda yer alan Eğitim Salonunda başlayacaktır.

Derslerin başlangıç saati öğleden önce 9:00 olarak belirlenmiştir.


Not: 18 Yaşını doldurmamış arkadaşlarımızın aşağıda belirtilen Veli Muvafakatname Dosyasını doldurarak eğitim öncesinde yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir, Aksi takdirde bu arkadaşlarımızın üzülerek eğitimlere katılamayacaklarını bildirmek isteriz.

Veli Muvafakatnamesi İçin;

Tıklayın

Ders Takvimleri İçin;

Tıklayın

firsatadonusenhayatlaronecikan

PROJE TANITIMI

Valiliğimiz AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanan, Kültür ve Turizm Derneği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduğu 2018 yılı Gençlik projeleri destek programı 2. çağrı kapsamında 10 ay sürecek Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi 75.000TL hibe almak üzere desteklenmiş ve sözleşmesi imzalanmıştır. Proje genelinde; Gençlerin Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerine destek sağlaması, Kültür ve Sanat Faaliyetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, Kamu-STK işbirliği ile gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin gelişimine katkı sağlaması, gençlerin özgüvenlerini arttırarak girişimcilik ve toplumsal aidiyet duygusunun güçlendirilerek ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve sosyal hayatın her alanında etkin katılımının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Proje ile gelir düzeyi düşük ailelerden gelen gençler, göçle ilimize gelen mülteci gençler ve madde bağımlılığı konusunda kontrol altında olan gençler ve gelir düzeyi yüksek gençler arasından sinemaya ilgisi olanların seçilerek ilimizin tarihi ve kültürel mirasını öğrenmeleri aynı zamanda ilimizin mirasına ve kendi kimlikleri ile yaşadıkları sorunlara yönelik ve tematik olarak farkındalık ve rol model sağlayabilecek kamu spotu, kısa film, kurmaca ve belgesel çekimi yaparak gençlerin filmleri okuma, anlama çabalarını doğru bir zeminde inşa etmelerine ve bilinçli, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak sanatsal üretime etkin katılımları sağlanacaktır. Bu sayede Kamu STK işbirliği ile gençlerin STK larda gönüllülük bilinci geliştirilecektir. Proje kapsamında sinemaya ilgisi ve becerisi olan sosyal dışlanmışlık yaşayan gelir düzeyi düşük gençler, göçle gelen mülteci gençler ve Amatem de gözetim altında bulunan madde bağımlısı olan gençlere bir arada çalışma fırsatı sunularak yaşadıkları sorunlara ve toplumsal sorunlara yönelik seçecekleri konularda kurmaca, kısa film kamu spotu hazırlatılacaktır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sayesinde seçilen konularda farkındalık sağlanması ve bu gençlerin toplum karşısında kabul edilebilirliğinin yükseltilmesi, aynı zamanda Kamu-STK işbirliği ile STK’ larında kültür ve sanat çalışmalarında etkin olarak yer almaları sağlanacaktır.

Bu Kapsamda;

Proje ile dezavantajlı 16-29 yaş arası 12 gence,120 saat teorik ve uygulamalı eğitmler ve düzenli olarak film gösterimleri sağlanacaktır.Eğitim Konuları içerisinde Film ve Sinema üzerine Temel Kavramlar ve Tarihçe Egitimi, Senaryo Teknikleri, Yönetmenlik, Prodüksiyon, Filmde Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi, Filmde Müzik, Görüntü Yönetmenligi, Kamera ve Işık Teknikleri, Ses Kayıt Teknikleri, Temel Dijital Kurgu, Fikri Mülki Haklar, yaratıcı drama teknikleri, senaryo yazma film okur yazarlıgı filmler üzerinde teorik tartışma yürütme konularında teorik ve uygulamalı egitimler verilecektir. Aynı zamanda gönüllü gençlerin genel katılımına açık 28 gence ise film okuryazarlıgı, gönüllülük, girişimcilik ve sektör ile ilgili istihdam olanakları konusunda bilgiler verilecektir. Proje kapsamında bir dizi setine gençlerin 1 günlük ziyareti ve film festivallerine katılımları sağlanacaktır.
Faaliyetler içerisinde ünlü oyuncu ve yönetmenlerin ilimize daveti ile gençlerle tartışma ortamı saglanacaktır. Aynı zamanda gençlere kendi kültürel mirasını tanımaları için ilimizde bulunan ören yerlerine gezi düzenlenerek kültürel ve tarihi degerleri konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Proje sonunda kurulacak Çorum Gençlik ve Film Platformu ile projenin devamlılığı sağlanacaktır. Proje Açılış ve Kapanış Toplantıları ile yerel ve ulusal basın, İl mülki idare amirleri STK lar Gensler, Belediyelerin katılımı ile proje geniş kitlelere duyurulacaktır. Proje kapsamında film seyirleri sırasında ve proje kapanış toplantılarında bir ünlü oyuncu ve Ünlü yönetmen katılımı sağlanarak gençler ile buluşmaları sağlanacaktır. Gençlerin ilimizin ve kendi sorunlarına yönelik olarak hazırlamış oldukları kısa film gösterileri ile projenin başından sonuna kadar geçen süreçlerin film haline getirildiği gösterimler yayınlanacak gençler tarafından düzenlenecek panel ile proje sona erecektir.