Hanlar Hamamlar

Ali Paşa Hamamı (Yeni Hamam)


Saat Kulesi yanında olup, bu hamam ilin en büyük hamamıdır. Erzurum Beyler Beyi Ali Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılmıştır. O tarihten 1943’e kadar vakıflar teşkilatı tarafından işletilmiştir. 1943 yılında vakıflar tarafından satışa çıkarılan hamamı Hüseyin Samsunlu almış ve bu tarihten 2005 yılına kadar Samsunlu ailesi tarafından işletilmiştir. 2005’te hamamın mülkiyeti Prof. Ahmet Samsunlu ve Cavide Soyocak’a geçmiştir. 2005 yılında Ünal Kakaç, Ahmet Ahlatçı ve Kadir Samsunlu'nun kurdukları K.A.S. Turizm A.Ş. Hamamı 22 yıl süre ile kiralayarak işletmesini üstlenmişlerdir. Restorasyonu 24 ayda tamamlanan tarihi hamam 23 Nisan 2008’de hizmete açılmıştır.


Paşa Hamamı


Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından 1487 yılında yaptırılan Paşa Hamamı, Osmanlı hamam mimarisi içerisinde çifte hamam düzeninde yapılmıştır. Kadınlar ve erkekler kısımları birbirlerine simetrik olan hamam günümüze özgün biçimini koruyarak gelmiştir. Soğukluk,sıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşan Paşa Hamamı'nın her bölümünün üzeri kiremit kaplı kubbelerle örtülmüş ve hamamın duvarları kaba yontma taş ve moloz taşla örülmüştür. Kunduzhan Mahallesi-Çarşı içindeki Paşa Hamamı'nın 2007 yılı Ağustos ayında başlanan restorasyon çalışmaları 2008 yılının Nisan ayında bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.

Veli Paşa Hanı


Çepni Mahallesi'nde yer alan, Yozgat Beylerinden Veli Paşa tarafından yaptırılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2 Muharrem 1283 (1867) ve 23 Muharrem 1303 (1887) tarihli vakfiyelerde hanın yeri ve çevresi tarif edilerek vakıf akrarı atlatılmıştır. 1303 tarifli vakfiyelerde belirtilen akrar 1914 yılında tamamen yanmış, şimdiki han ve müştemilatı vakıfın torunu ve aynı zamanda mütevellisi Şevket bey tarafından eskiye uyularak 1915-16 yıllarında yaptırılmıştır.